Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Utrecht Bike Community

Dit is de Utrecht Bike Community. Welkom en leuk dat je er bent! Samen zorgen we ervoor dat de Community een positieve plek is waar je altijd je vragen kunt stellen en mensen kan vinden die werken rondom de fiets in Utrecht. De Utrecht Bike Community bouwen we samen

Om het voor iedereen leuk te maken en te houden, zijn er een aantal regels opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden, in de vorm van deze Algemene Voorwaarden. Door de Utrecht Bike Community te bezoeken aanvaard je de Algemene Voorwaarden, die van toepassing zijn op al je bezoeken op het utrechtbikecommunity.nl. Utrecht Bike Community behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen wanneer zij dat nodig acht.

 

Omgang binnen de Community

De Community is er voor bezoekers en wordt mede mogelijk gemaakt door bezoekers. Er zijn Utrecht Bike Community moderators en Utrecht Bike Community medewerkers aanwezig in de Community om de bezoekers te helpen met vragen en de Community te volgen. Wij hebben een aantal omgangsregels opgesteld om de Community veilig en beveiligd te houden:

 • Je kunt inloggen op de Community via je account, dat je hebt aangemaakt via de www.utrechtbikecommunity.nl. Heb je nog geen account dan dien je deze eerst aan te maken als onderdeel van het registratieproces van de Community. Iedereen die iets wilt plaatsen op de Community dient een gebruikersnaam te kiezen en deze Algemene Voorwaarden van de Community te accepteren. De Algemene Voorwaarden van betreffende accounts zullen tevens gelden. Utrecht Bike Community is niet verantwoordelijk voor algemene voorwaarden van accounts die niet verband houden met Utrecht Bike Community, noch aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend hieruit.

 • Het is niet toegestaan meerdere accounts te registreren.

 • Je moet minimaal 13 jaar oud zijn om te mogen deelnemen aan de Community.

 • Raadpleeg het Privacybeleid Utrecht Bike Community om te lezen hoe wij zorgvuldig omgaan met persoonlijke informatie.

 • Je behandelt iedereen op de Community met respect: uitingen van racisme, discriminatie, seksuele intimidatie, ondeugdelijk taalgebruik en ander shockerend (beeld)materiaal worden met je account van de pagina verwijderd.

 • Je volgt de aanwijzingen van de Utrecht Bike Community moderators.

 • Als je een reactie ontvangt of een reactie leest die je ongepast vindt, geef dit dan door aan een moderator of via welkom@utrechtbikecommunity.nl. Een moderator zal dit vervolgens oppakken.

 • Vragen met betrekking tot de Community kunnen ook worden gesteld via welkom@utrechtbikecommunity.nl.

Het gebruik van de Community

Wij vinden het leuk dat je deelneemt aan de Community door het plaatsen van berichten en/of het sturen van privéberichten. Om het voor iedereen leuk en veilig te houden gelden er een aantal beperkingen voor deelname aan deze Community:

 • De inhoud van privéberichten van of naar moderators en personeel van Utrecht Bike Community mag niet worden gedeeld of besproken op openbare forums.

 • Plaats of stuur je vragen en antwoorden één keer, niet met hoofdletters en zonder overmatig gebruik van leestekens. Let goed op of je vraag niet al een keer is gesteld. Stel vragen of geef antwoorden die met het topic te maken hebben.

 • Je mening is zeer welkom, maar een aanval gericht op een persoon of pesterijen worden niet geaccepteerd.

 • Plaats of stuur niets wat onwettig, smadelijk, lasterlijk, beledigend, opruiend, haatzaaiend, obsceen, erotisch, pornografisch, onfatsoenlijk, onzedelijk, intimiderend, bedreigend of schadelijk is of wat inbreuk maakt op privacy of publiciteitsrechten.

 • Bespreek of misbruik geen persoonlijke zaken, andere mensen, bedrijven of producten en onthoud je van het plaatsen of sturen van berichten die geen verband houden met producten en services van Utrecht Bike Community.

 • Plaats geen informatie die je niet openbaar wilt maken. Alle informatie jij plaatst kan door anderen worden gelezen en gebruikt.

 • Je plaatst of stuurt geen berichten of materiaal die (i) links naar illegale activiteiten bevatten, (ii) kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat, (iii) overlast of storingen veroorzaken bij andere bezoekers van de Community of andere internetgebruikers, (iv) inbreuk maken op rechten van derden, waaronder maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrechten, of onrechtmatig handelen jegens rechthebbende.

 • Spammen en links posten die doorverwijzen naar phishing pagina’s is niet toegestaan.

 • We hebben de Community opgericht om fietsprofessionals met elkaar in contact te laten komen. De Community mag daarom niet gebruikt worden voor de promotie van andere bedrijven, producten of personen die niets met de fiets te maken hebben.

 • Je maakt geen reclame voor je eigen of een ander bedrijf. Doe je dit wel, dan wordt deze informatie van het platform verwijderd. Uiteraard mag je altijd een oproep doen voor je bedrijf, maar klantwerving doormiddel van reclame is niet toegestaan.

Daarnaast geef je een aantal toestemmingen op het moment dat je deelneemt aan de Community:

 • Het materiaal dat op de Community wordt geplaatst blijft jouw eigendom, maar je verleent ons een licentie om het materiaal te gebruiken zonder dat hiervoor een vergoeding is verschuldigd. Als gevolg hiervan verleen je ons, wanneer je materiaal deelt, plaatst of uploadt waarop intellectuele-eigendomsrechten rusten (zoals foto’s en video’s) een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare wereldwijde licentie om het materiaal te hosten, gebruiken, distribueren, aan te passen, uit te voeren, kopiëren, in het openbaar weer te geven of te vertonen, vertalen en om hiervan afgeleide werken te maken. Utrecht Bike Community hoeft geen bronvermelding toe te passen. Dit gebeurt in overeenstemming met ons Privacybeleid.

 • Je geeft toestemming om je gebruikersnaam, profielfoto en andere herleidbare gegevens uit jouw account te gebruiken, in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Onze rechten

Wij vinden het belangrijk dat je weet wat je van ons kan verwachten, daar willen we heel helder in zijn. Neem daarom nota van onderstaande:

 • Utrecht Bike Community behoudt zich te allen tijde het recht voor om (delen van) bijdragen, inhoud of informatie direct te verwijderen en/of te bewerken dan wel toegang van gebruikers te beperken, dan wel actie te ondernemen die Utrecht Bike Community nodig acht ter ondersteuning van de Algemene Voorwaarden of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 • Je niet houden aan de Algemene Voorwaarden beoordelen we als ongepast gedrag. Als je ongepast gedrag vertoont op de Community zal één van de moderators je hierop aanspreken. Komen jullie er niet uit, of vertoon je daarna direct opnieuw ongepast gedrag, dan zal je een week geen toegang tot de Community krijgen. Dit is dan ook gelijk je officiële waarschuwing. Ga je hierna nog in overtreding, dan krijg je geen toegang meer tot de Community. Je bent vanaf dan niet meer actief op de Community en je account zal verwijderd worden.

 • Bij herhaaldelijk misbruik kunnen wij je onmiddellijk toegang tot de Community ontzeggen.

 • Indien wij van mening zijn dat er sprake is van een nep-account, kunnen wij het account verwijderen.

Belangrijk om te weten

Wij gaan met zorg en gepaste deskundigheid om met de Community en bieden een veilige en beveiligde omgeving. Wij kunnen echter niet garanderen dat de Community zonder storingen of problemen zal functioneren. Het is daarom goed om het volgende te weten:

 • Het plaatsen en versturen van berichten en het deelnemen aan de Community is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. Utrecht Bike Community en derden met wie Utrecht Bike Community in het kader van de Community samenwerkt is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid, bruikbaarheid, niet-inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of de kwaliteit van uitspraken, inhoud, materiaal of anderszins gedaan op het forum.

 • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan uitspraken, inhoud, materiaal door bezoekers, moderators en/of Utrecht Bike Community.

 • Utrecht Bike Community kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, gebreken dan wel problemen voortvloeiende uit onder meer de Community, de gebruikmaking daarvan, eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de Community, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Utrecht Bike Community.

 • Utrecht Bike Community is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die verband houden met of het voortvloeien uit (het gebruik van) de Community, inclusief maar niet beperkt tot fouten of zaken die niet zijn vermeld, of voor verliezen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook die het gevolg zijn van het gebruik, het verband houden met of het vertrouwen van de Community, de inhoud of anderszins verbandhoudend met de Community. Tevens is Utrecht Bike Community niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar sites van derden en voor de inhoud van foto’s en videomateriaal van derden.

 • Het materiaal en de inhoud die door of namens Utrecht Bike Community op de Community wordt aangeboden is het exclusieve eigendom van Utrecht Bike Community.

 • De handelsmerken, logo’s en andere merkrechten die worden weergegeven in de Community zijn het eigendom van Utrecht Bike Community of derde partijen. Het is gebruikers binnen de Community niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Utrecht Bike Community of een derde die eigenaar van het merk is.

 • Medewerkers van Utrecht Bike Community dienen zich te houden aan het Social Media Convenant en de Do’s & Dont’s op social media en eventueel in de toekomst andere geldende richtlijnen die op medewerkers van toepassing zijn.

 • We behouden ons alle rechten voor die niet nadrukkelijk aan jou zijn verleend.

 • Als een gedeelte van deze Algemene Voorwaarden niet-afdwingbaar is, blijft het overige van kracht.

 

Sluiten