Sponsoren

Utrecht Bike Community ontleent zijn bestaansrecht aan verschillende partijen die de winst van de fiets graag willen
verzilveren en hiertoe samenwerkingsverbanden wil bevorderen in de regio. Dat doet zij samen met een strek "team
Fiets" van de Provincie.

Provincie Utrecht

De ambitieuze plannen van de provincie rondom de fiets zijn terug te vinden in Uitvoeringsprogramma Fiets 2019 - 2023 van de provincie, alwaar de rol van UBC als volgt is omschreven:

"We creëren mogelijkheden om kennis op fietsgebied te delen met relevante partijen uit ons netwerk. Via (bestaande) netwerken organiseren we activiteiten voor kennisdeling en brengen we kennis in. Denk aan het (mede)organiseren van netwerkbijeenkomsten, ontwerpateliers en fietsveiligheid bijeenkomsten met gemeenten. We vormen de schakel tussen onderzoeksinstellingen, professionele fietsnetwerken, markt en regio. Hierbij gaat het naast mobiliteit ook om de fiets in sport, recreatie, economie en gezonde leefomgeving. De ambitie om van Utrecht dé fietsregio van Europa te maken, is een relatief nieuwe ambitie en vraagt om nadere uitwerking. De Utrecht Bike Community (UBC) speelt hierbij een belangrijke rol."

Gemeente Utrecht

Ook de gemeente Utrecht ziet de noodzaak van het stimuleren van fietsen, zoals te lezen is in het mobiliteitsplan:

“Utrecht zet onverminderd in op gezond en slim verplaatsen Utrecht is een aantrekkelijke stad. Dat merken we aan het toenemend aantal inwoners en bezoekers. Intussen moeten we het met dezelfde ruimte blijven doen. Om onze groeiende stad gezond en bereikbaar te houden, geven we daarom voorrang aan schone manieren van vervoer die zo min mogelijk ruimte innemen. Lopen, fietsen en openbaar vervoer dus. Zo maken we de lucht schoner en jouw straat rustiger en veiliger. Gelukkig is de afgelopen jaren al te zien dat de inzet op actieve en schone vormen van mobiliteit succesvol is: het gebruik van fiets en OV in de stad groeit ten opzichte van het autogebruik.”

mede mogelijk

Sluiten