Over ons

Utrecht Bike Community is het fietsnetwerk voor professionals in de regio. Hier kunnen de professionals rondom het fietsen elkaar vinden, informeren, inspireren en elkaar versterken.De community bestaat uit meer dan 650 fiets professionals uit de regio Utrecht uit alle mogelijke domeinen

Ontstaan en inrichting van Utrecht Bike Community

Waarom

De ambities van de regio Utrecht met de fiets werden weer zicht- en voelbaar nadat ook de de Tour de France hier in Utrecht 2015 van start is gegaan. Die fantastische spirit en die legacy wilden we vasthouden. Het was duidelijk dat die spirit veel verder reikte dan die van de  sportieve wielersport alleen . Om dat  handen en voeten te geven  hebben  De fietsmeesters, Dutch Bike Capital, Business Peloton Utrecht, gemeente Utrecht en de provincie Utrecht in 2016 het initiatief genomen om de professionals uit de verschillende domeinen bij elkaar te brengen. Dat resulteerde in 2 geslaagde events die op hun beurt het uitgangspunt vormden voor het bouwen van  een duurzame community voor de regio en Stad Utrecht: Utrecht Bike Community.

Dit als vehikel om een bijdrage te leveren aan de ambities van van de regio met de fiets te realiseren: no 1 van de wereld.

Ernest van den Bemd en Nelske Thalen zijn met die opdracht in 2018 begonnen met vorm en inhoud geven daarvan . Zij hebben op basis van wensen en ideeën uit de community een online platform gebouwd waar we elkaar online kunnen vinden en nieuws, vragen en ideeën etc kunnen delen. Ook hebben zij het format voor de netwerkevents ontwikkeld. Deze events kunnen door iedereen uit de community gehost worden waarbij een grote diversiteit aan onderwerpen, projecten, gasten en pitches de revue passeren die vervolgens bij de borrel nog eens uitgediept worden met elkaar. De wereld fietst door!

Utrecht Bike Community is dus de plek waar privaat en publiek elkaar treffen rondom de fiets vanuit mobiliteit, sport, de fiets(en/ers), infra, verkeer, gezondheid,bonden,  economie, duurzaamheid  etc. Het is de plek waar bijvoorbeeld  de bouwwereld, de fietsenmaker, verzekeraars, fietsindustrie, medici,, de beleidsambtenaar, wethouders en gedeputeerden elkaar ontmoeten, elkaar informeren en ideeën delen. Het is de plek waar mooie initiatieven gedeeld worden  en waar ze inmiddels  tot stand zijn gekomen. Het is de plek waar nieuwkomers in de regio verwelkomd worden. Het is ook de plek van waaruit Ernest en Nelske graag met jou meedenken bij een kop koffie om bijvoorbeeld ideeën te toetsen, wensen en vragen te bespreken, je met anderen  in contact te brengen, projecten  te verbinden, een podium te bieden etc. 

Utrecht Bike Community is ook een plek om mooie MVO activiteiten of initiatieven te lanceren . Het is een mooie plek om anderen uit te nodigen om aan te haken bij je projecten.  

Voor en door Fietsprofessionals uit regio Utrecht

Daarom

 

 

 

Veelomvattend Profijt

De ambitieuze plannen van de provincie rondom de fiets zijn terug te vinden in Uitvoeringsprogramma Fiets 2019 - 2023 van de provincie, alwaar de rol van UBC als volgt is omschreven:

Uit het uitvoeringsprogramma: "We creëren mogelijkheden om kennis op fietsgebied te delen met relevante partijen uit ons netwerk. Via (bestaande) netwerken organiseren we activiteiten voor kennisdeling en brengen we kennis in. Denk aan het (mede)organiseren van netwerkbijeenkomsten, ontwerpateliers en fietsveiligheid bijeenkomsten met gemeenten. We vormen de schakel tussen onderzoeksinstellingen, professionele fietsnetwerken, markt en regio. Hierbij gaat het naast mobiliteit ook om de fiets in sport, recreatie, economie en gezonde leefomgeving. De ambitie om van Utrecht dé fietsregio van Europa te maken, is een relatief nieuwe ambitie en vraagt om nadere uitwerking. De Utrecht Bike Community (UBC) speelt hierbij een belangrijke rol."

Het uitvoeringsprogramma heeft 4 pijlers:

  • regionaal fietsnetwerk

  • sterke keten

  • slim fietsen

  • veilig en gezond

Kortom; wees welkom voor kennis, bezieling, relaties, plezier en profijt. Doe je mee?

Wie zitten er achter de Utrecht Bike Community?

Vanaf 2019 zorgen Ernest van den Bemd en Nelske Thalen er samen voor dat de Utrecht Bike Community een plek is waar fiets professionals elkaar ontmoeten, versterken, inspireren en kennis delen. Waar Ernest zorgt voor het netwerk en inhoudelijke deel, neemt Nelske veelal de operationele taken op zich.

 

De Utrecht Bike Community is laagdrempelig en zowel Nelske als Ernest zijn altijd in voor een kop koffie, mochten we je ergens mee kunnen helpen….

Sluiten