Over ons

Utrecht Bike Community is het fietsnetwerk voor professionals in de regio Utrecht. Hier kunnen de professionals rondom het fietsen elkaar vinden, informeren, inspireren, samenwerken en elkaar versterken. 

Eind 2018 hebben Nelske Thalen en Ernest van den Bemd als duo een samenwerking opgestart en contouren verkend met provincie en gemeente om UBC verder vorm en inhoud te geven. Met als doel om UBC door te ontwikkelen nadat het onder vleugels van Paul Wilke onder de vlag van World Bike Capital als legacy van de Grand Depart, de start van de Tour de France in Utrecht, het daglicht zag.

banner-ernest-nelske

Sinds begin 2019 hebben ze in opdracht van de gemeente Utrecht en provincie Utrecht het netwerk verder uitgebouwd onder naam van Utrecht Bike Community en datzelfde netwerk gevraagd hoe een dergelijke community voor hen waardevol zou kunnen zijn. Ook om zo een vraaggericht platform te bouwen dat goed is aangehaakt bij de doelen en wensen van dat diverse netwerk van fietsprofessionals.

Ze hebben na aanleiding van een onderzoek onder de leden zowel content, vorm en middelen uitgewerkt en ontwikkeld. Met deze informatie hebben ze ook de contouren van een digitaal platform bepaald en dit (laten) ontwikkelen. Zo is er nu een actief platform gerealiseerd waarmee on- en offline activiteiten vorm en inhoud krijgen. Het online platform faciliteert en stimuleert het onderlinge contact tussen de leden. Zo is UBC nu in staat om met de online community omgeving, (front- en backoffice) inclusief e-mail nieuwsbrieven en social media gericht te communiceren en onze activiteiten en evenementen efficiënt te organiseren. Bovenal is het ook de plek waar UBC leden informatie en inspiratie kunnen delen zoals het een ware community betaamt.

Om de community te versterken, te verdiepen en de continuïteit te waarborgen is er door alle stakeholders in 2021 gekozen om een stichting op te richten: Stichting Utrecht Bike Community. Hiervoor hebben provincie, gemeente, Ernest van den Bemd en Nelske Thalen weloverwogen een bestuur gekozen. Het bestuur was samengesteld uit betrokken leden met wie we nu uitgebreid kunnen klankborden en ieders expertise ten volle kunnen benutten voor de community. Het eerste bestuur bestond uit Frank Felix (voorzitter), Lucas Harms (Secretaris) en Kaspar Hanenbergh (Penningmeester), Gjilke Keuning (Bestuursadviseur) en Allal Salou (bestuursadviseur).

Vanaf medio 2023 is de organisatie gewijzigd: Gjilke Keuning is Voorzitter geworden en vanwege het uittreden van Lucas Harms is Allal Salou Secretaris geworden. Vanwege het vertrek van Nelske Thalen, die o.a. verantwoordelijk was voor de communicatie, content marketing en evenementenproductie, is Frank Felix toen teruggetreden uit het bestuur. Samen met directeur Ernest van den Bemd is hij nu verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de community.

foto banner - amersfoort

Koffie met een goed gesprek over de community en fietsen... 

Utrecht Bike Community biedt vanaf het begin de mogelijkheid aan om een ‘kopje koffie’ te drinken. Als je meer wilt weten over de community, nader kennis wil maken of om ideeën en onderwerpen te pitchen dan ben je van harte welkom. We kunnen zo ook achter de schermen partijen met elkaar in contact te brengen, danwel  adviseren over wie wat waar. We denken en werken dus graag met je mee bij het verbinden met anderen en de activatie van je ideeen. Dat heeft mooie en waardevolle gesprekken opgeleverd! Bel of mail ons dus voor een kop koffie! Bel 06-25024307 of mail welkom@utrechtbikecommunity.nl 

Aansluiten:  Welkom!

Aansluiten bij Utrecht Bike Community

Je dient akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid.

mede mogelijk

Sluiten