Wat leuke Utrechtse fietscijfers

Wat leuke Utrechtse fietscijfers

2 mei 2019 door Nelske Thalen

Natuurlijk lezen wij bij de Utrecht Bike Community het realisatieplan Fiets van de provincie Utrecht. Nu stonden daar wat leuke cijfers in over Utrecht. Dingen die elke fietsprofessional aan het hart gaat en daarom goed voor ons om te delen. Bij deze:

 • Provincie Utrecht staat op #1 in de lijst met meeste kilometers op de fiets per jaar per bewoner.
 • Utrecht staat op de derde plek als meest aantrekkelijke (recreatieve) fietsregio van Nederland
  (kwaliteitsmonitor 2014 van het Fietsplatform).

 • Jaarlijks leggen Nederlanders ruim 1 000 kilometer per fiets af. Tieners tussen de 12 en de 19 jaar
  fietsen met meer dan 2 000 kilometer op jaarbasis dubbel zo veel (CBS, 2015).

 • Ruim 40% van de fietsritten heeft een recreatief doel. Fietsen naar het werk staat met 23% op plek
  twee, gevolgd door boodschappen doen, winkelen en onderwijs (CBS, 2015).

 • Dagelijks fietsen er 100.000 mensen door de binnenstad van Utrecht (CBS, 2015).

 • Gemiddeld gaat 36% van de werknemers in de ochtendspits op de fiets naar de economische
  kerngebieden in Utrecht (t.o. 32% in de hele provincie), maar tot 7,5 km kan dit oplopen tot 61% en
  tussen de 7,5-15 km tot 31%. Daarna neemt het fietsgebruik snel af naar 9% voor afstanden tussen de
  15-30 km). Per economisch kerngebied verschilt het % fietsgebruik (cijfers VRU model, juni 2016).|

 • In 2014 zijn ruim een miljoen nieuwe fietsen verkocht. Dit waren er iets meer dan in 2013. De
  elektrische fietsverkoop neemt nog altijd toe en was in 2014 goed voor 21% van het aantal verkochte
  fietsen (2013: 19%). In Nederland zijn naar schatting 1,2 miljoen elektrische fietsen.

 • In de provincie Utrecht is in 2015 een stijging van ruim 5% van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers
  te zien t.o.v. 2014 (landelijk is de stijging 9%). De vervoerswijze fiets en auto zijn het hoogst
  vertegenwoordigd. Wat ook opvalt is dat er verhoudingsgewijs veel fietsverkeersdoden vallen onder
  ouderen (60+). Het aantal ernstig gewonden bij ongelukken is lastiger te achterhalen omdat lang niet
  alles wordt geregistreerd. Er lijkt een stijgende trend te zijn. Globaal gezien zijn van het totaal aantal
  ernstige slachtoffers de meeste bestuurders of inzittenden van snelverkeer. Bromfietsers en fietsers
  samen vertegenwoordigen de andere helft. Verreweg de meeste dodelijke en ernstige slachtoffers in
  onze provincie vallen op gemeentelijke wegen (Verkeersongevallenanalyse provincie Utrecht, 2015).
Wetenschap
Sluiten