Schaalsprong op de fiets

Schaalsprong op de fiets

29 apr 2020 door Nelske Thalen

naar-schaal-sprong-op-de-fiets.png

In de winterbijeenkomst stelde gedeputeerde Arne Schaddelee de vraag over de schaalsprong van de fiets aan de community. De leden van Utrecht Bike Community werden uitgenodigd om hier over mee te denken. Het college van Rijksadviseurs komt nu met een rapport.

In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag werd er een vraagstuk onder de loep genomen betreft fietsen. Zo werd in Amsterdam een verkenning gedaan naar de fietsstad van de toekomst, in Utrecht naar het verkleinen van impact van geparkeerde fietsen. In Rotterdam was het thema verder en vaker fietsen. En in Den Haag werd de samenhang van regionale fietsroutes en stadstructuur onder de loep genomen. Uit dit rapport kwamen aanbevelingen. 

Hier de korte lijst:

  • Introduceer een maximumsnelheid van 30 km per uur in de stad. 
  • Geef fietsers binnen de bebouwde kom voorrang op de auto.
  • Maak straten en wandelgebieden in stadscentra fietsluw of fietsvrij 
  • Creëer Bike & Walk faciliteiten aan de rand van drukke gebieden zoals stadscentra.
  • Adopteer een OV-fiets.
  • Creëer Park & Bike mobiliteitshubs.
  • Introduceer een Auto-fiets deelsysteem, vergelijkbaar met de OV-fiets op stations.
  • Gebruik de fietsvlonder.
  • Creëer een publiek platform voor deelsystemen.
  • Ga voor mooi én snel

In Utrecht ging ontwerpbureau PosadMaxwan op zoek naar ruimtelijke strategieën die inspelen op de toenemende drukte in de stad. Zij kwamen met de volgende aanbeveling:

"Om ruimtelijke kwaliteit te maken is ruimte nodig. Door autoverkeer in de stad te minimaliseren en parkeren buiten het straatbeeld op te lossen komt deze ruimte vrij. Om dit te realiseren zullen er voor automobilisten meer mogelijkheden moeten komen om buiten de (binnen)stad te parkeren en over te stappen op andere vormen van vervoer. Door fietsverkeer te stimuleren en fietsers voldoende aantrekkelijke stallingsmogelijkheden te bieden, wordt maximaal ruimte gecreëerd voor een leefbare, voetgangersvriendelijke en groene inrichting."

Meer lezen over 'Naar schaalsprong op de fiets' van College van Rijksadvieseurs? Lees dan HIER verder.

Sluiten