UBC vertegenwoordigd tijdens Nationaal Fietscongres

UBC vertegenwoordigd tijdens Nationaal Fietscongres

5 nov 2020 door Nelske Thalen

maxresdefault.jpg

Donderdag 19 november vindt het nationaal fietscongres plaats. Dit keer digitaal. We vinden het leuk om te zien dat er flink wat leden uit de community zullen spreken en dat Utrecht Bike Community een onderwerp is tijdens het congres. En Ernest een solopresentatie heeft voor zijn onderwerp: 'fietsen op recept'. Bij deze een overzicht van wie er aanwezig is.

14:35 - 15:05 - PECHA KUCHA: KORTE PRESENTATIES VAN MAXIMAAL 8 MINUTEN DOOR TOM ZEE

Wat gebeurt er op het fietspad? Kijken met camera aan drones
De Jan Blankenbrug ligt over de Lek tussen Vianen en Nieuwegein waar overheen de A2 loopt. Aan oostzijde ligt een fietspad en Rijkswaterstaat ontvangt daarover klachten. Met beelden gemaakt door camera’s aan drones wordt inzicht gekregen over het gedrag van de fietsers en interactie tussen de verschillende gebruikers. Rijkswaterstaat wil inzicht krijgen of het fietspad onveilig is of als onveilig wordt ervaren.Het fietspad wordt in de ochtendspits gebruikt door veel scholieren. Buiten de ochtendspits is het rustiger. De gebruiker wordt afgeschermd van de A2 met een barrier. Aan de waterkant met een leuning. Tijdens het drukste kwartier van de ochtendspits is de intensiteit hoog: 600 fietsers/uur. Naast fietsers rijden er brommers, Ebikes en speedpedelecs.Rijkswaterstaat meer inzicht krijgen of het fietspad onveilig is of als onveilig wordt ervaren.Met drones zijn opnames gemaakt van het fietspad tijdens de ochtendspits op twee dagen. Intensiteiten en interactie tussen individuele gebruikers werd software-matig geanalyseerd.

14:35 - 15:05 - DUTCH CYCLING INTELLIGENCE DOOR JOOST DE KRUIJF

De provincie Utrecht wil ervoor zorgen dat er meer wordt gefietst. Daarom is – in samenwerking met Goedopweg – in 2019 de campagne ‘Ik fiets’ gestart. ‘Ik fietsers’ krijgen de mogelijkheid om bijvoorbeeld voor een weekje een e-bike te proberen. Ook is er een Ik fiets app waarmee je spaart voor leuke beloningen. Ik fiets richt zich op diverse doelgroepen en zorgt ervoor dat mensen met veel plezier blijven fietsen. Monitoring van het reisgedrag en de effecten van de campagne zijn van groot belang, zeker nu in tijden van Corona bijstelling noodzakelijk is. Een flexibele gedragscampagne gericht op activeren én vasthouden dus!

15:30 - 16:00 - FIETSEN OP RECEPT DOOR ERNEST VAN DEN BEMD

Fietsen is een laagdrempelige manier om fit en gezond te blijven, dat weten we inmiddels allemaal. Het inzetten van fietsen als preventiemiddel tegen aandoeningen als diabetes en obesitas wint terrein. Maar het is nog nauwelijks bekend dat de fiets, in combinatie met andere middelen, ook gericht kan worden ingezet bij de curatieve behandeling van aandoeningen en in het behandeltraject rond medische ingrepen. Dat gaat veranderen!

De Fietsersbond ziet het als haar rol om de aanjager en verbinder te zijn bij het verkennen van dit terrein. Middels het organiseren van (deze) expertsessie(s) willen wij de onderbouwing leveren voor zowel de inzet van de fiets als preventie- en behandelmethode (curatief), als bij het bevorderen van veerkracht rondom ingrepen. Daarnaast willen ze met `Fietsen op Recept` bewerkstelligen dat de relatie tussen fietsen en gezondheid nog steviger wordt geladen. Op dit moment zijn we nog bezig met het verzamelen van inzichten, ideeën en voorwaarden om plannen te kunnen maken waarmee ze op termijn ‘Fietsen op Recept’ kunnen realiseren.

Een indrukwekkend gezelschap kwam zo bijvoorbeeld 4 december 2019 samen waarbij dit verkend werd. Enthousiasme voor het onderwerp was de gemene deler tussen de interdisciplinaire mix van aanwezigen; naast de artsen (hooglereraar sportgeneeskunde & revalidatie, medisch specialsten en huisartsen), beweegwetenschappers, gezondheidsprofessionals waren ook de fietsindustrie en een verzekeraar vertegenwoordigd.

 In deze sessie een tussenstand: wat was de route tot nu toe, uitkomsten van expertsessies, hoe verloopt de samenwerking met de verzekeraar … en wat staat er nog op de agenda.

16:05 - 16:35 - DE PROVINCIE UTRECHT: VAN INNOVATIEVE PRIJSVRAAG TOT COMMUNITY! DOOR JOS SMULDERSPAUL VAN WEENENWILLEM SMINK

Het Fietspad van de Toekomst krijgt mede dankzij een prijsvraag voor fietsinnovaties vorm en ook het opzetten van een fietscommunity helpt om Utrecht dé fietsregio van Europa te maken! Jos, Paul en Willem vertellen u er alles over.  

De provincie Utrecht is op weg dé fietsregio van Europa te worden. Met het platform Utrecht Bike Community weten steeds meer fietsprofessionals elkaar te vinden en te inspireren op thema’s als fietsinfrastructuur, innovatieve gedragsbeïnvloeding, ‘connected biking’ en fietsexpertise als exportmiddel.

Bij de prijsvraag Het Fietspad van de Toekomst zijn inwoners en organisaties uit de omgeving betrokken bij het ophalen van vernieuwende en toepasbare ideeën voor het fietspad langs de N225. We gaan in op de doelen, prestaties en toekomstplannen van de Utrecht Bike Community en Het Fietspad van de Toekomst. Centraal staat daarbij de samenwerking met een grote diversiteit aan lokale en regionale organisaties.

16:05 - 16:35 - COMMUNICATIE- EN GEDRAGSCAMPAGNE ‘IK FIETS’ IN DE PROVINCIE UTRECHT  DOOR BIRGITTA JANSENDAGMAR VAN DER SCHRAAFNOOR ZWINKELS

De provincie Utrecht wil ervoor zorgen dat er meer wordt gefietst. Daarom is – in samenwerking met Goedopweg – in 2019 de campagne ‘Ik fiets’ gestart. ‘Ik fietsers’ krijgen de mogelijkheid om bijvoorbeeld voor een weekje een e-bike te proberen. Ook is er een Ik fiets app waarmee je spaart voor leuke beloningen. Ik fiets richt zich op diverse doelgroepen en zorgt ervoor dat mensen met veel plezier blijven fietsen. Monitoring van het reisgedrag en de effecten van de campagne zijn van groot belang, zeker nu in tijden van Corona bijstelling noodzakelijk is. Een flexibele gedragscampagne gericht op activeren én vasthouden dus! 

16:05 - 16:35 - FIETSPADMARKERING; LAAGHANGEND FRUIT IN FIETSERSVEILIGHEID  DOOR MARIËTTE POLMICHIEL BROUWER

Doordat fietspaden steeds drukker worden en de snelheidsverschillen tussen fietspadgebruikers toenemen, komt de verkeersveiligheid op fietspaden met een hoge intensiteit steeds meer onder druk te staan. De provincies Utrecht en Noord-Brabant en MRDH hebben daarom de ambitie om in samenwerking met CROW een standaard markering voor (snelle) fietsroutes te ontwikkelen die bijdraagt aan het verhogen van de verkeersveiligheid. Met behulp van de innovatieve meetmethodiek van Signco is op vijf fietspaden onderzocht of (brom- en snor)fietsers op een veilige positie op het fietspad rijden bij verschillende typen markering.   

Sluiten