Aanleg snelfietsroute Woerden-Utrecht kan van start

Aanleg snelfietsroute Woerden-Utrecht kan van start

17 dec 2020 door Nelske Thalen

snelfietsroute-woerden.jpg

De snelfietsroute Woerden - Utrecht is weer een stap dichter bij de uitvoering. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst hebben de provincie Utrecht en de gemeenten Woerden en Utrecht een akkoord bereikt over het voorlopig ontwerp, de kostenverdeling en de uitvoeringsafspraken. 

Na het doorlopen van de benodigde procedures en het opzetten van de aanbesteding, kan de aanleg van deze 19 kilometer lange snelfietsroute in 2022 van start gaan. Naar verwachting kan de snelfietsroute Woerden - Utrecht eind 2023 geopend worden.

In april 2019 hebben wethouders van de gemeenten Woerden en Utrecht en de gedeputeerde van de provincie Utrecht al de intentie uitgesproken om de snelfietsroute (SFR) Woerden - Utrecht te willen realiseren. Nu de samenwerkingsovereenkomst getekend is, kunnen de benodigde vergunningsprocedures doorlopen worden en kan het aanbestedingstraject van start gaan. De totale kosten komen op 4,7 miljoen, waarvan 3,3 miljoen voor rekening van de provincie komt. De komende 3 jaar zullen op verschillende momenten verschillende trajectdelen van de snelfietsroute worden aangelegd.

Arne Schaddelee, gedeputeerde Mobiliteit: “Als schooljongen heb ik de route tussen Harmelen en Woerden, en later van Harmelen naar Utrecht talloze keren gefietst. Het is al prachtig. Dankzij de inzet van provincie en gemeenten gaat het straks ook nog veiliger en comfortabeler worden!”

Bekijk het filmpje  externe linkover de toekomstige snelfietsroute Woerden - Utrecht.

Stimulering fiets in woon-werkverkeer

Met deze regionale route willen provincie en gemeenten het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer stimuleren. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio, is goed voor de gezondheid én voor het milieu. Het streven is in 2023 10% meer fietsgebruik op de route te krijgen ten opzichte van de situatie in 2019.

Snel, comfortabel en veilig doortrappen

De snelfietsroute Woerden - Utrecht is een van de prioritaire snelfietsroutes waarmee de provincie Utrecht en de betrokken gemeenten aan de slag gaan om de fietsbereikbaarheid in onze regio te verbeteren. Op de snelfietsroutes krijgen fietsers vaker voorrang op autoverkeer en krijgen zij eerder groen bij verkeerslichten op de route. De snelfietsroutes zijn voor álle fietsers, dus er hoeft niet per se snel gefietst te worden. Om de snelfietsroutes te realiseren, worden bestaande fietsverbindingen verbeterd en aan elkaar verbonden. Zo krijgt bijvoorbeeld het wegdek comfortabel asfalt. Waar nodig wordt het wegdek verbreed, zodat fietsers voldoende ruimte hebben. Ook worden er duidelijke en herkenbare lijnen, wegwijzers en verlichting aangebracht. De stoepranden zijn veilig en er zijn geen paaltjes of andere obstakels op de route. Zo kunnen fietsers snel, comfortabel en veilig doorfietsen en zijn scholen, woonwijken, werklocaties en knooppunten ook per fiets goed bereikbaar. Dit maakt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden en voor woon-werkverkeer de fiets te nemen.

Dit artikel is ingezonden door Provincie Utrecht

Sluiten