In gesprek met Wim Bot: De fiets en de verkiezings-programma's

In gesprek met Wim Bot: De fiets en de verkiezings-programma's

3 mrt 2021 door Nelske Thalen

fiets-gracht.jpg

Wij spraken Wim Bot, een van onze communityleden. Hij is (inter)nationaal lobbyist en beleidsadviseur bij de Fietsersbond. Laat hij nu net met collega’s een analyse gemaakt hebben van verkiezingsprogramma’s op het thema fiets. Hier stelden wij hem enkele vragen over. 

Ha Wim, jij hebt een vergelijking gemaakt van de verkiezingsprogramma’s voor de Fietsersbond. Wat is nu de beste partij om op te stemmen?

Afgelopen vrijdag hebben we een artikel gepubliceerd waarbij je precies kan zien welke partijen goed scoren, maar Groenlinks staat bovenaan. We werken met een puntensysteem waarbij je als partij 300 punten kan scoren. Groenlinks scoorde het beste met 225 punten. 

En naast Groenlinks, welke partijen scoren ook goed?

Ik ben erg verheugd dat 5 partijen erg goed scoren. Dit zijn Groenlinks, D66, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren en ChristenUnie. Van Groenlinks en D66 zijn we dat gewend. Zij hebben in de afgelopen jaren hun programma ook waargemaakt; ook de SP was een goede bondgenoot./. Wel is het opvallend dat dit vaak samenhangt met de personen in de Kamer die zich hard maken voor de fiets. 

Kan je zeggen dat er meer draagvlak voor de fiets is gekomen?

Nou, het verschil tussen de partijen is nog erg groot. Bij het CDA zijn er enkele sympathieke passages in het verkiezingsprogramma opgenomen. De zijn niet heel goed uitgewerkt, maar zo’n passage kan wel degelijk iets betekenen voor de fiets. 

Wat opvallend is, is dat ook de VVD investeren in fietsmaatregelen door het Rijk niet uitsluit. En zoals wij weten, levert elke euro geïnvesteerd in fiets meer op dan in weg of spoor. Hier zijn we dus erg blij mee. Ondanks dat er een groot gat is tussen de hoogst scorende partijen en de partijen die er weinig aandacht aan besteden, wordt er in Nederland op Rijksniveau meer aandacht besteedt aan de fiets dan tien jaar terug. Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (onder meer belast met milieu, openbaar vervoer en spoor en fietsbeleid) was de eerste die ook fiets apart wilde noemen in haar titel. Ze heeft het dan ook voor elkaar gekregen budget voor de fiets uit te kunnen trekken, al hadden wij graag een hoger bedrag gezien dan 100 miljoen.

Nu hebben jullie deze analyse gedaan aan de hand van een kader, maar valt er nog iets te zeggen over de partijen afzonderlijk?

We kijken nu ook welke partijen concreet willen investeren in fietsmaatregelen, dus er wordt nog in de programma’s gedoken. Dus daar kunnen we binnenkort pas echt wat over zeggen. De Fietsersbond ziet graag 1 miljard voor fiets in de komende regeerperiode. Dit is tien keer zoveel als er nu voor de fiets wordt uitgetrokken. Na doorrekening van de cijfers van Central Planbureau zijn er enkele partijen die daar in de buurt komen. 

Maar zoals ik zei dat de VVD wil investeren in fietsmaatregelen is een belangrijk punt, gezien hun positie in de peilingen. Dit ondanks dat de VVD niet hoog scoort in de analyse. Daarnaast is een groot pluspunt bij Groenlinks dat ze specifiek de fiets noemen in het kader van bewegen en gezondheid.

Ok, en wat is het meest onderbelichte punt volgens jou?

Dat is een moeilijk vraag! Wat is het meest onderbelichte punt is de vraag hoe we daadwerkelijk tot minder autokilometers kunnen komen. Ook een punt is dat partijen het wel zeggen dat ze iets gaan doen, maar er dan gebeurt er niet zo veel. Zeker in steden is het toch wel belangrijk om die verschuiving van auto naar fiets te realiseren. De uitdaging voor gemeenten is om geld uit te kunnen trekken ten kosten van autoverkeer en voor fiets en het zou helpen als het rijk ze steunt om deze verschuiving te realiseren.

Je ziet in Utrecht bijvoorbeeld, de Utrechtse straatweg opwaarderen, zoals wij dat noemen, naar fiets is nogal een taak. Dat kan alleen als er niet teveel autoverkeer op zit. En dat werkt alleen als de verhouding fiets -auto goed is.  

Nu is er sinds kort een Nationaal Toekomstbeeld Fiets, kan je hier nog iets over zeggen met betrekking tot de verkiezingen?

Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets komt deze week naar buiten. En dit kunnen we gebruiken als behoorlijke claim. Als je een toekomstbeeld hebt, heb je ook middelen nodig om het uit te voeren. Provincie en gemeente hebben niet de mogelijkheid het helemaal zelf te doen. Vooral voor dure infra is het moeilijk. In het Nationaal Toekomstbeeld Fiets zit ook fietsstimulering. Het is moeilijk daar een prijskaartje aan te hangen. En de vraag is ook wie financiert dat. Wij zouden willen dat ook het ministerie van VWS bijdraagt. Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets zal helpen, maar was er natuurlijk nog niet toen de verkiezingsprogramma’s werden opgesteld.

En tot slot, wat moeten de leden van de community absoluut weten over de verkiezingen en de fiets?

Kijk vooral naar de analyse van ‘de fiets in de verkiezingsprogramma’s’ die we hebben gemaakt. Hier hebben we een duidelijk overzicht gemaakt van hoe de partijen scoren. 

Wim, dankjewel voor je tijd! En waar ga je zelf op stemmen?

Ik ga Groenlinks stemmen! Ik heb ook daar kunnen realiseren dat ze de fiets een goede positie in hun verkiezingsprogramma hebben gegeven. 

Wij zijn benieuwd naar waar jij op stemt. Laat het ons hier, volledig anoniem, weten.

Sluiten