Prijswinnende ideeën voor Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Prijswinnende ideeën voor Nationaal Toekomstbeeld Fiets

6 jul 2021 door Nelske Thalen

ubc in amersfoort  3.jpg

Donderdag 1 juli op onze bijeenkomst in Amersfoort werden de prijswinnaars bekend gemaakt van onze eerdere vraag: Wat zou jij in het Nationaal Toekomstbeeld Fiets zetten?

Gedeputeerde Arne Schaddelee maakte tijdens de bijeenkomst in Amersfoort bekend wie de prijswinnaars waren van onder andere de innovatieve fiets van Dutch Bike. Daarnaast was er voor de tweede en derde plaats een prijs te winnen van 250 euro van Profile of Bike Totaal.

De inzendingen liepen sterk uiteen wat betreft kwaliteit, niveau en onderwerpkeuze. Opvallend was dat een fors deel van de inzendingen niet zozeer betrekking had op de fietsinfrastructuur maar meer gericht was op gedragsaspecten zoals fietsstimulering. Bij deze de ideeën en het oordeel van de jury.

Eervolle vermelding
Een eervolle vermelding voor het idee van Arnoud Egbers om het bezoeken van recreatiegebieden per fiets te
stimuleren, daar gaan we met de Ik fiets-campagne ook nadrukkelijk aandacht aan besteden.

Derde prijs: Fietsersmuseum Kaspar Hanenbergh
Kaspar wil graag een interactief fietsmuseum in Utrecht. Hier kan je verschillende soorten fietsen uitproberen. Hier kan je de fiets van de toekomst vinden en de fiets van het verleden. De jury vond, aangezien de Utrechtse ambitie om dé fietsregio van Europa te zijn, de fiets een plek verdient om in al zijn glorie en verschijningsvormen bewonderd te worden. Het idee van een Fietsersmuseum past daar goed bij, al dekt het begrip “museum’ niet helemaal de lading. Het zal volgens de jury een plek moeten worden waar niet alleen de historie kan worden bekeken maar wat ook in het teken van ontmoeten en beleven staat.

Tweede prijs: Fietsverliesuren door Deodaat Boer
Deodaat Boer introduceert de term FietsVerliesUren (FVU). Door de reistijdwaardering voor fietsen te combineren met wachttijden/vertragingstijden bij verkeerslichten en het aantal fietsers krijgen we inzicht in de economische waarde van fietsen en deze waarde bedraagt vele miljoenen euro!

De jury was enthousiast! "Met het introduceren van het begrip ‘Fietsverliesuren’ kunnen we de economische betekenis, met andere woorden de geldelijke winst- en verliesposten van woon-werkverkeer per fiets inzichtelijk maken en fietsbeleid ‘kapitaliseren’. Dat geeft een extra basis en argumentatie voor het NTBF."

Er waren wel 2 kanttekeningen:
1. De exacte rekensommen en de kerngetallen die worden genoemd verdienen nog wel verdere onderbouwing en aanscherping. De inzender wordt gevraagd dit nog te doen.

2. Fietsmobiliteit is niet alleen een kwestie van zo snel mogelijk van a naar b reizen: beleving, ontmoeting, ontspanning, gezondheid en allerlei andere minder harde fenomenen spelen een steeds grotere rol. Hoe kijkt de inzender hiernaar en hoe gaan we dat kapitaliseren?

Eerste prijs: Kinderen springen op de Fiets door Martin Verspeek
Martin wil kinderen betrekken bij het schrijven van het beleid zelfs! Laat kinderen bedenken hoe de dingen moeten en kijk wat wij daarmee kunnen in ons beleid. Kinderen zijn en hebben de toekomst en zijn meestal minder gehinderd door conventies, ‘bubbles’, ja-maren en andere obligate obstakels. Het idee om via een aantal acties kinderen te bevragen over hun NTBF is verfrissend
en kan nieuwe en onverwachte inzichten opleveren. We zijn gewend om voor fietsen vooral naar infrastructuur voor volwassenen te kijken, maar juist kinderen hebben oog voor de dagelijkse fietsomgeving. 

Sluiten