Fietspad van de Toekomst: op zoek naar samenwerking met fietsinnovatie

Fietspad van de Toekomst: op zoek naar samenwerking met fietsinnovatie

3 okt 2022 door Nelske Thalen

tineke-innovam.jpg

Samen met gemeenten, bedrijven, inwoners en belangengroeperingen werkt provincie Utrecht aan fietsinnovaties. De provincie is samen met adviesbureau Royal Haskoning DHV gestart met de vraag: Hoe kunnen we fietsinnovatie structureler oppakken en aanjagen vanuit de provincie? Denk jij mee?

ingezonden door Tineke de Jong-Matenboer (provincie Utrecht)

Wist je dat door de inzet van slimme digitale middelen je eerder groen licht kunt krijgen bij verkeerslichten? Of dat je via social media eerder geïnformeerd kunt worden bij verkeershinder, werkzaamheden aan het spoor zodat je van tevoren een alternatief kunt regelen? Of op de fiets de luchtkwaliteit kunt meten? Samen met gemeenten, bedrijven, inwoners en belangengroeperingen werken we aan fietsinnovaties. Maar bij de provincie Utrecht geloven dat er nog meer mogelijk is!

Daarom is de provincie nu samen met adviesbureau Royal Haskoning DHV gestart met de vraag: Hoe kunnen we fietsinnovatie structureler oppakken en aanjagen vanuit de provincie?De verkenning is een vervolg op de prijsvraag Fietspad van de Toekomst.

🚲 Waarom? Fietsinnovatie kan bijdragen aan onze maatschappelijke uitdagingen, zoals gezondheid, bereikbaarheid en milieu. We verkennen samenwerking omdat wij ervan overtuigd zijn dat we een gedeeld belang hebben: bijdragen aan maatschappelijke opgaves met fietsmobiliteit.

🚲 Hoe? Op dit moment zijn we veel gesprekken aan het voeren. Met kennisinstellingen, bedrijven, kwartiermakers etc. Ook zijn we aan het leren van anderen door naar bestaande platforms en activiteiten te kijken.

🚲 Denk met ons mee over vervolgstappen om innovaties in fietsmobiliteit te realiseren. Vertel ons jouw ideeën over samenwerking, andere partners of wat wij aan elkaar kunnen hebben. Geen idee is te gek. We zijn nieuwsgierig naar jouw inzichten. Bereik Tineke of één van haar collega's via fiets@provincie-utrecht.nl

 

Sluiten