Adviesraad Fietsroutes en UBC verstevigen samenwerking

Adviesraad Fietsroutes en UBC verstevigen samenwerking

1 dec 2022 door Nelske Thalen

WhatsApp Image 2022-09-23 at 13.50.43 (2).jpeg

Ronald Löhr is secretaris van de Adviesraad Fietsroutes. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gedeputeerde en de provincie. Ronald vertelt bij deze hoe UBC en Adviesraad Fietsroutes elkaar vinden en weten te versterken.

Hoe UBC en de Adviesraad Fietsroutes elkaar vinden
Tijdens een verkenning tussen Utrecht Bike Community en de Adviesraad Fietsroutes of en hoe beiden elkaar kunnen versterken in de eigen doelstellingen werd snel duidelijk dat dit het geval is. De Adviesraad Fietsroutes geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Utrecht voor de realisatie van (door)fietsroutes. UBC beschikt met haar netwerk van professionals dat actief is rondom de fiets over veel kennis uit verschillende werkvelden. De Adviesraad en UBC zien meerwaarde in het samenbrengen van die kennis. 

Om dat te bereiken benutten beiden hun sterke punten. De Adviesraad Fietsroutes is verantwoordelijk voor de adviezen (soms ook ‘lichter’ in de vorm van een handreiking). De Adviesraad wil zich daarbij graag laten inspireren door het UBC-netwerk over de adviesonderwerpen, maar ook door leden van het netwerk uit te nodigen een actieve bijdrage te leveren (zonder langdurige verplichting) aan de adviezen. Bijvoorbeeld door mee te schrijven, onderbouwing aan te dragen of mee te denken over de richting van het advies. Eerdere adviezen betroffen o.a. de rol van speedpedelecs, de naamgeving van de doorfietsroutes en een afwegingskader in de balans tussen natuur en fietsen. Op dit moment werkt de raad aan een advies over de inpassing van doorfietsroutes in kleine kernen. Het betreft adviezen die niet alleen interessant zijn voor een gedeputeerde maar ook voor betrokkenen van de UBC en leden van de adviesraad zelf.
 
Via deze nieuwsbrief en de UBC-bijeenkomsten halen we graag ideeën voor adviezen op. Leden uit het netwerk kunnen per keer beslissen of een adviesonderwerp interessant is om aan bij te dragen. 
 
Wat is de adviesraad?
De Adviesraad bestaat uit een afvaardiging van Veilig Verkeer Nederland, Natuur en Milieu Utrecht, de Fietsersbond, de ANWB (vacature), een onafhankelijk deskundige en een secretaris. Voorzitter is Laurens Hitman (SportUtrecht / Wielerplatform Utrecht).
 
Heb je ideeën of interesse om een bijdrage te leveren in te spelen, dan kun je dat laten weten aan de
secretaris van de adviesraad (Ronald Löhr, plein13@me.com).

Sluiten