Terugblik: 28 maart UBC Te Gast in fietsstad Houten

Terugblik: 28 maart UBC Te Gast in fietsstad Houten

28 mrt 2024 door Frank Felix

UBC Te Gast FietsstadHouten 28 maart 2024  Raadzaal Burgemeester Gilbert Isabella 1040 x 693

Op 28 maart j.l. waren we te gast in fietsstad Houten om het 'Fiets-DNA' van deze stad te ontrafelen.
Tijdens deze goed gevulde bijeenkomst leerden we wat deze stad tot zo’n uniek fietsparadijs maakt. Hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen en wat andere steden hiervan kunnen leren.
Het boeiende zaalprogramma in de raadzaal van het gemeentehuis werd voorafgegaan door een verhelderende excursie. Zo konden de deelnemers zelf ervaren hoe in Houten alles rond fietsen is ingericht en wat dit oplevert voor de stad en haar bewoners. Lees hieronder het complete verslag.

Het stond al geruime tijd op onze verlanglijst: Een bezoek aan de fietsstad Houten om meer te weten te komen over 'het geheim' van Houten.
Waarom komen er uit de hele wereld delegaties naar Houten om te leren over fietsvriendelijke steden? Wat is er hier zo bijzonder? Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? En: wat levert dat nou op voor de stad en de inwoners van Houten?
Nu was het dan zover; op uitnodiging van onze host André Botermans, de officiële Fietsambassadeur van Houten en de gemeente Houten konden we eindelijk het Fiets-DNA van Houten ontsleutelen.

Fietsexcursie: de highlights van Houten

Rond 13.00 uur verzamelden de ± 50 deelnemers aan de fietsexcursie, voorafgaand aan het zaalprogramma, zich in de hal van het gemeentehuis. De deelnemers konden meefietsen op hun eigen fiets, of gebruik maken van een leenfiets.
De Gemeente Houten stelde hiervoor OV-fietsen beschikbaar. Daarnaast konden de deelnemers konden ook kiezen uit een batterij prachtige, door Brompton meegenomen vouwfietsen in coole kleuren, inclusief enkele e-bikes. Deze vouwfietsen bleken erg populair bij de deelnemers.
Hoewel het kort voor de fietstocht nog stevig regende -Maart roert z'n staart-  brak de zon precies door toen de fietstocht startte.
Zo konden de deelnemers het unieke karakter van fietsstad Houten zelf ervaren. Daarbij kregen ze tekst en uitleg van onze gastheer en de vakkundige fietsgidsen van Houten.

Fietsexcursie UBC Te Gast Fietsstad Houten 28 maart 2024.-140 kbjpg

Bij terugkomst op het gemeentehuis kregen alle deelnemers een gratis kop soep, aangeboden door het mooie sociale initiatief Stichting Robin Food, dat -zonder vooraf vragen te stellen- gratis maaltijden verstrekt aan mensen die dat kunnen gebruiken.

Live talkshow: Het Fiets-DNA van Houten

Na de fietstocht startte het plenaire programma volgens het vaste live talkshow-format van onze 'Te Gast Bij-bijeenkomsten.'
Onze presentoren Kaspar Hanenbergh en Ernest van den Bemd gingen gesprek met hun gasten en lieten in korte tijd een grote hoeveelheid sprekers en onderwerpen de revue passeren. Met ruim 80 aangemelde bezoekers was de raadzaal meer dan goed gevuld.
Ze trapten af met een korte terugblik op onze geslaagde UBC Fietscafé Nieuwjaarsborrel en de bijeenkomst UBC Te Gast Bij Stichting Utrecht Science Parc.

Ook koninklijke belangstelling voor fietsstad Houten

Vervolgens introduceerden Kaspar en Ernest het thema van de middag: Het Fiets-DNA van Houten. Dat deze ze met een historisch videofragment: de viering van Koninginnedag in 1999 toen Koningin Beatrix zich met haar familie al kwam verdiepen in fietstad Houten. Zie hieronder hoe dat er toen uitzag. Bekijk daarbij vooral het gedeelte vanaf 07.00 tot 09.00, en het inmiddels legendarische fragment op 15.00, toen een dame uit het publiek achterop de fiets van Prins Claus sprong.

Bezoek Koninlijke familie aan fietstad Houten Koninginnedag 1999

Burgemeester Isabella aan het woord

Na dit ludieke fragment, werden de aanwezigen verwelkomdd door Burgemeester Gilbert Isabella, tevens voorzitter van de Fietsersbond. Hij vertelde trots hoe Houten bij haar uitbreiding en stadsplanning de fiets centraal heeft gesteld. Het bleek dat dit veel voordelen heeft voor de leefbaarheid van de stad, maar ook voor de inclusiviteit en de gezondheid van de inwoners van Houten.

Burgemeester Gilbert Isabella 127kb

Met Houtens' eigen fietsambassadeur André Botermans werd vervolgens dieper op de materie ingegaan en stonden we ook nog stil bij het boek 'The Green Embrace, the making of Houten.' Dit boek over hoe Houten kon uitgroeien tot zo'n unieke fietsstad is op dit moment in productie en wordt later dit jaar gelanceerd.

UBC Te Gast Houten 28 maart 2024 Mariette Pol 135kb

De blik van de verkeerspsycholoog

Met verkeerspsycholoog Mariëtte Pol reflecteerden we op wat we tijdens de fiets-excursie allmaal hadden gezien. Aan de hand van een aantal foto's van verkeerssituaties langs de route van de fiets-excursie, wees ze de toehoorders op de verkeerspsychologische aspecten.  Mariëtte zag in Houten nog wel wat verbeterpuntjes: sommige fietspaden zijn zo ruim opgezet dat automobilisten zich kunnen vergissen en per ongeluk op het fietspad kunnen belanden. Ook als het gaat om overzichtelijkheid van verkeerssituaties was er nog wel wat te winnen.

IMG_2634 Chris Bruntlett Dutch Cycling 127 kb Embassy

Cycling for everyone

Daarna was het woord aan Chris Bruntlett, international relations manager van de Dutch Cycling Embassy, tevens bekend spreker, auteur en publicist op het gebied van fietsen en fietsvriendelijke steden.
Hij werd ooit verliefd op Nederland als fietsland en heeft daar zijn beroep van gemaakt. Samen met zijn vrouw Melissa schreef hij de boeken 'Building the Cycling City' en 'Curbing Traffic en namens zijn organisatie adviseert en inspireert hij wereldwijd overheden en steden hoe ze fietsvriendelijker en leefbaarder kunnen worden.
Tijdens zijn zeer leerzame presentatie 'Cycling For Everyone' plaatste hij Houten in internationaal perspectief: over fietsvriendelijke steden, waarom Nederland zo'n fietsersparadijs is, de waarde van de Nederlandse fietsbranche en hoe zijn organisatie Nederlandse bedrijven helpt die waarde internationaal te verzilveren.
Hij belichtte de positieve effecten van fietsen voor o.a.: kinderen, ouderen, toegankelijke steden, welvaart en een meer gelijkwaardige samenleving.

Slide 5 steps towards a more livable city Chris Bruntlett Dutch Cycling Embassy UBC Houten 28 maart     Slide Dutch cycling by the numbers Chris Bruntlett Dutch Cycling Embassy UBC Houten 28 maart 2024 12

Daarbij presenteerde hij een 5-Stappenplan om steden leefbaarder te maken en liet hij zien hoe Milaan, Parijs, Austin Texas en diverse steden in India met fietsbeleid bezig zijn en wat daarvan de positieve effecten voor deze steden en hun inwoners zijn.
Om ons weer met de benen in de Nederlandse klei te laten landen, plaatste hij ook nog enkele kritisch noten.
Nederland is dan wel een waar fietsersparadijs, maar er zijn nog genoeg zaken te verbeteren zoals: stallingsmogelijkheden, beschikbaarheid van deelfietsen, congestie en -vanwege het hoge autobezit en lage gebruik van deelauto's- de hoeveelheid ruimte die auto's nog steeds innemen in Nederlandse steden.
Ook liet hij zien dat we op sommige vlakken nog wel iets kunnen leren van het buitenland.

André Pettinga Utrechts Fietsgidsen Gilde 123kb

Introductie Utrechts Fietsgidsen Gilde

Met André Pettinga van CycleMotions spraken we over het fenomeen 'fietsgidsen.' Als fietsgids leidt hij regelmatig buitenlandse delegaties rond die zich in Nederland op ons fietsbeleid komen oriënteren. Dat doet hij ook in modelstad Houten.
André vertelde wat een fietsgids zoal doet en wat er allemaal nodig is om een goede fietsgids te zijn. Dat bleek veel verder te gaan dan groepen kunnen begeleiden langs interessante routes. Ook competenties en eigenschappen zoals kennis van het hoe en waarom rond fietsbeleid, fiets-infrastructuur- en fiets-voorzieningen, gastvrijheid, sociale vaardigheden, fotograferen, verslag leggen en aandacht voor de veiligheid van de deelnemers, zijn volgens hem essentieel om een goede fietsgids te zijn. Daarnaast bleek dat er nog zoiets bestaat als '
de speciale blik van de fietsgids': oog hebben voor interessante situaties.

André presenteerde deze middag bovendien het nieuwe initiatief Het Utrechts Fietsgidsen Gilde, waarin Utrechtse fietsgidsen zich hebben verenigd. Hij deed daarbij een oproep aan de zaal en deze oproep had meteen effect: tijdens de borrel meldden zich al diverse geïnteresseerden.
Heb je interesse om je ook aan te sluiten bij hte Utrechts Fietsgidsen Gilde? Of wil je meer weten over het fenomeen fietsgids? Stuur dan een mail naar  André: andre@cyclemotions.nl

Logo Utrechts FietsgidsenGilde

Update van onze Fietsburgemeester

UBC te Gast bij fietsstad Houten Belle de Gast fietsburgemeester 139kb

Daarna was de beurt aan onze Utrechtse Fietsburgemeester Belle De Gast. Ze opende met een anekdote: ze was die ochtend bij Capgemini uitgenodigd om te praten over de voordelen van fietsen, want daar wil het bedrijf iets mee. Volgens Belle krijgt fietsen in dit soort sectoren nog veel te weinig aandacht. Daar liggen dus kansen.
Maar tegelijkertijd constateerde ze ook dat bij dit soort bedrijven de lease-auto nog wel heel erg centraal staat: van haar gesprekspartners bij Capgemini was niemand met de fiets naar het werk gekomen en de parkeergarage stond vol lease-bakken...

Ze vervolgde enhousiast met een
update over haar activiteiten en plannen voor de komende periode. Als Fietsburgemeester focust zij zich  met name op het thema 'een gezondere samenleving.' Als aanmoediging zal ze binnenkort diverse  'fiets-lintjes' gaan uitreiken aan mensen die iets bijzonders doen of een inspiratie zijn op het gebied van fietsen en woon-werk-verkeer, gezondheid, fietsstimulering of inclusiviteit. Met het uitreiken van fiets-lintjes wil ze meer aandacht genereren en mensen die positieve impact maken in het zonnetje zetten. En dan vooral bij mensen en organisaties de fiets inzetten bij revalidatietrajecten of als middel om gezond te blijven (preventie).
Hiervoor is ze op zoek naar mooie voorbeelden waarbij fietsen wordt ingezet voor preventie, revalidatie en fit worden/blijven. Dus mocht je in dit verband iemand of een organisatie weten die het verdient om in het zonnetje gezet te worden? Neem dan contact op met Belle: Belledegast@gmail.com.

Verder is Belle ook druk met de Fiets-Naar-Je Werkdag op 16 mei. In samenwerking met het bedrijfsleven wil ze dit thema meer aandacht geven en meer mensen hierop enthousiasmeren. Ze wil bedrijven helpen om de voordelen van naar het werk fietsen zichtbaar en concreet te maken en om positief fietsgedrag te belonen. Bedrijven die meedoen krijgen niet alleen hulp en advies maar ook een goody bag met een persoonlijke kaartje van de Fietsburgemeester.  Wie wil dit nou niet?
Dus wil je hier met jou bedrijf of organisatie aan meedoen of wil je hier meer over weten? Neem ook dan contact op met Belle.

Tot slot vertelde Belle dat ze ook bezig is met samenwerking met de Provincie Utrecht op het gebied van fietsstimulering en met studenten van diverse Utrechtse opleidingen. Daarbij is ze zeer benieuwd hoe de studenten naar het fietsen kijken en welke de invalshoeken ze daarbij kiezen.


De Pitches

Tijdens het vaste onderdeel 'de pitches' presenteerden 3 sprekers hun plan of initiatief:


Jos Sluijsmans presenteeerde het International Cargo Bike Festival, dit top-evenement op het gebied van cargo bikes en transport per fiets, met bezoekers uit alle delen van de wereld vindt op 25 en 26 oktober 2024 voor het eerst plaats in de Jaarbeurs, in samenwerking met de Dutch Cycling Week. Jos riep iedereen op die interesse heeft om zich bij hem te melden. Klik voor meer informatie of contact op deze link.

Frans Kamps vertelde bevlogen over Stichting Robin Food het sociaal initiatief om mensen die het kunnen gebruiken te voorzien van gratis maaltijden. Bijzonder daarbij is dat er vooraf geen vragen worden gesteld. Om de aanwezigen kennis te laten maken met zijn initiatief had hij de deelnemers aan de fiets-excursie bij terugkomst al een gratis kop soep aangeboden. Deze werd geserveerd vanuit zijn Soep-Fiets. Frans gaf aan dat hij op zoek is naar hulp, vrijwilligers en donaties om meer mensen te kunnen helpen. Wil je vrijwilliger worden, doneren of meer informatie? Doe mee, help mee of geef gul. Klik hier voor meer informatie, contact en het bankrekeningnummer waarop je kunt doneren.

Tijdens de derde pitch, presenteerde Ernest van den Bemd namens Ocomid het kennis-en beweeg-evenement 'Beweging in Behandeling,' de 2e editie van een uniek wetenschappelijk evenement georgaiserd door Oncomid, de samenwerkende oncologie-ziekenhuizen in midden Nederland.
Oncomid wil dat bewegen een essentieel onderdeel wordt van de oncologische behandeling. Tijdens deze 2e editie van dit inmiddels jaarlijkse kennis- en fietsevenement, is het thema 'rehabilitatie': de inzet van fietsen bij het herstel na oncologische behandelingen.
Het evenement bestaat uit een fietstocht met aansuitend een wetenschappelijk symposium en is toegankelijk voor iedereen die werkzaam is in de zorg, maar ook voor patiënten, ex-patiënten en andere geïnteresseerden. Heb je interesse? Meer informatie vind je hier.


Community in actie

Aan het eind van het zaalprogramma gaf Ernest een update over wat er nog meer in de community speelt en waar we aan werken.
Tijdens de uitvraag die we eind vorig jaar onder de leden hebben gedaan, hebben jullie diverse interessante en relevante onderwerpen, thema's en tips aangedragen. Deze suggesties zijn inmiddels in het activiteitenplan van de Utrecht Bik Community verwerkt. Daarbij is het mooi te constateren dat praktisch alle domeinen van ons 'Vliegwiel van de Fiets' hierbij worden geactiveerd:

UBC_wiel

 De volgende bijeenkomsten en evenementen -waarin ook de input van de leden is verwerkt- staan o.a. op stapel:

  • 5 & 6 Juni: UBC actief op het Nationaal Fietscongres: hier delen we het succes van onze community met andere regio's waar men ook bezig is met fietscommunities.
  • 12-15 Juni: Fiets4Daagse inclusief programma Doortrappen in Woerden.
  • 11 Juli: UBC Te Gast bij Witteveen+ Bos. Thema: 'de fiets als hefboom voor ruimtelijke ordening en klimaat.'
  • 20-23 Augustus: Fiets4Daagse inclusief programma Doortrappen in Zeist
  • 21 September: Oncomid Symposium 'Beweging in Behandeling'
  • 3 Oktober: UBC Te Gast Bij de ROM (Regionale Ontwikkelings Maatschappij) tijdens de Dutch Cycling Week, hier zoomen we o.a. in op fiets-economie en fietsbusiness. Maar op deze dag organiseren we ook nog een Masterclass Fietsen en Gezondheid en lanceren we het Fietsersmuseum
  • 12 December: UBC Te Gast bij Fietshub de Maarschalk; wat gebeurt er allemaal op en rond deze nieuwe Utrechtse fietshub?

Over al deze activiteiten volgt meer informatie dus houd de nieuwsbrief, website en onze LinkedIn-pagina in de gaten.


Aankondiging: Het Nationaal Fietsersmuseum!

20240328Afbeelding Nationaal Fietsersmuseum 127kb
Aan het eind van de bijeenkomst gingen we in op de lancering van het Nationaal Fietsersmuseum. Er zijn al diverse fietsmusea in Nederland met prachtige collecties historische en spraakmakende fietsen, maar het is onze ambitie om een museum op te richten dat zich juist focust op de unieke Nederlandse fietscultuur.
Onze huishistoricus Kaspar Hanenbergh vertelde dat het plan is om het museum te lanceren op 3 oktober a.s. tijdens de Dutch Cycling Week. Het idee is om dit kijk-, doe- en beleef-museum samen met de Utrecht Bike Community en het publiek te realiseren.
In deze fase wordt nog niet gedacht aan een vaste fysieke locatie, maar aan een reizende expositie in combinatie met een online beleving.
Om dit samen gestalte te gaan geven zullen we de komende tijd hiervoor een beroep doen op de community.
In dat kader presenteerde Kaspar al een aantal vacatures. Zo zijn we onder andere op zoek naar bestuursleden, leden voor het Comité van Aanbeveling, leden voor de Denktank en gidsen voor het museum. Zie hier de gepresenteerde vacatures.


20240328Vacatures FietsersMuseum

Heb je interesse? Stuur dan een mail naar: welkom@utrechtbikecommunity.nl 

Binnenkort plannen we ook een BikeBrainstorm om de ideeen voor het Nationaal Fietsersmuseum samen met geinteresseerde community-leden verder uit te werken. Wil je meedenken? Dan ben je binnenkort van harte welkom! De exacte datum, tijd en locatie van deze BikeBrainstorm volgen binnenkort.

Tot slot riep Frank Felix, die samen met Ernest de community runt, de aanwezigen op om tips, ideeën en inspiratie te blijven delen.
Leden en niet-leden kunnen 'de megafoon' van onze community -die inmiddels zo'n 750 leden kent- gebruiken om hun nieuws, evenementen, artikelen, opinies, columns, oproepen en hulpvragen met de community te delen.
Wij nemen deze input o.a. mee in de nieuwsbrief, maar we helpen ook door achter de schermen mensen en ideeën aan elkaar te koppelen.

Nuttige Netwerkborrel: het was weer gezellig

IMG_2653UBC te gast bij fietsstad houten Nuttige Netwerkborrel 128 kbIMG_2656UBC Te Gast fietsstad Houten Nuttige Netwerkborrel 28 maart 2024 136 kbIMG_2659UBC te Gast fietsstad Houten nuttige netwerkborrel 28 maart 2024 138kbIMG_2660UBC te Gast fietsstad Houten Nuttig Netwerkborrel 28 maart 2024 147kb

Na afloop van het plenaire programma was er uiteraard weer zoals altijd de gezellige Nuttige Netwerkborrel, aangeboden door onze host de Gemeente Houten. Tijdens de borrel konden de aanwezigen gezellig met elkaar, de sprekers en andere aanwezigen napraten over het programma en met elkaar in contact komen.

Houten Bedankt!
Wij danken alle deelnemers en onze gasten en sprekers voor hun aanwezigheid en mooie bijdragen.
Onze bijzondere dank gaat uit naar onze host, de Gemeente Houten, in het bijzonder Fiets-ambassadeur André Botermans en zijn collega Ria Hooyman-van Bentum, de fietsgidsen en alle medewerkers. Superbedankt voor de warme ontvangst, de gastvrijheid, alle faciliteiten en de geweldige ondersteuning.
Ook bedanken we Brompton Bicycle voor het beschikaar stellen van de fraaie leenfietsen.

Op naar de volgende bijeenkomst: Op 11 juli zijn we te gast bij Witteveen+Bos, dan gaan we het hebben over de fiets als hefboom etc. Save the date!

Tot ziens op onze volgende bijeenkomst!

Sluiten