Herfstbijeenkomst afgelopen donderdag druk bezocht!

Herfstbijeenkomst afgelopen donderdag druk bezocht!

8 nov. 2019 door Nelske Thalen

Screenshot 2019-11-01 at 13.46.47.png

Donderdag op 31 oktober vond de herfstbijeenkomst plaats van Utrecht Bike Community. We waren positief verrast door de diversiteit van mensen. Van fietsenmaker tot beleidsmedewerker en blij dat we het netwerk van ieder van jullie konden vergroten met deze bijeenkomst.

De eerste sprekers die we ontvingen waren Mark Danhof van Lease a bike (Pon.Bike) en Marjolein van de Stok (GoedOpWeg) over de 'fiets van de zaak' regeling die 1 januari 2020 ingaat. We spraken over de bijtellingsregeling en wat dit zou betekenen in het kader van fietsstimulering. Over de verwachting of grote of kleinere werkgevers er juist meer gebruik van zouden maken en welke kansen de nieuwe regeling met zich meebrengt. Waarbij Marjolein aangaf dat ze bij veel werkgevers nog veel twijfel proefde, terwijl dat helemaal niet nodig is. Het goede nieuws: de kilometertelling mag gewoon blijven bestaan naast de leasefiets.

Vervolgens zaten Jeroen Schrijver (Dynamo groep), Niels Andela van Juizz en Kees Bakker (TestKees) aan tafel. Het werd duidelijk dat nu de regeling helder is om een e-bike van de zaak te kunnen krijgen er vele kansen voor ondernemers liggen. Dit kon iedereen aan tafel beamen. Toch geeft Jeroen aan dat er ook uitdagingen liggen. Met deze regeling komt er namelijk ook veel administratie kijken. Er wordt niet meer zomaar een fiets verkocht, maar een contract. Hij gaf aan dat Dynamo Groep zich gaat richten om het voor ondernemers makkelijker te maken deze contracten aan te gaan. 

Het laatste onderwerp was de fietsvisie2040 van de fietsersbond besproken met de provincie en de gemeente. Deze werd eerst gepresenteerd door Saskia Kuit, directeur van de Fietsersbond. Vervolgens ging ze in gesprek met Gwen Boon, programmamanager Fiets bij de provincie Utrecht en Marijn Kik, strategisch mobiliteitsadviseur bij de gemeente Utrecht. Ondanks dat er vol lof over de fietsvisie werd gesproken, waren en natuurlijk ook kritische punten. De Fietsvisie raden wij als Utrecht Bike Community natuurlijk iedereen aan om te lezen. 

Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. De volgende bijeenkomst vindt donderdag 30 januari plaats. Sweco heeft aangeboden deze te hosten. Onderwerpen die we al kunnen verklappen zijn 'fietsen en gezondheid' en 'snelfietsroutes'. We hebben plaats voor meerdere onderwerpen dus draag je onderwerp vooral aan. We drinken graag een kop koffie met je!

Groet,
Ernest en Nelske

Sluiten