Fietsen op recept - bevindingen

Fietsen op recept - bevindingen

17 jan 2020 door Nelske Thalen

fietsenoprecept-ernest.png

Door onze eigen Ernest van de Bemd werd 4 december een expertsessie georganiseerd met de titel: "Fietsen op recept". Uitgenodigd waren medici en fietsprofessionals. Samen kwamen ze met een aantal bevindingen. Deze lees je hieronder. 

Groep 1 - woordvoerder dr. Maurits Wetzer, huisarts
Fietsen is voor bijna alle medische aandoeningen goed, zowel curatief als behandeling en revalidatie. CVRM (hart en vaat) is een grote groep waar heel veel winst te halen is en is echt een open deur, laaghangend fruit. Maar wat we in de brainstorm verder tegenkwamen, is dat het goed is voor aandoeningen waarbij bewegen zonder belasten belangrijk is (artrose, slijtage gewrichten, herstellen van CVA, orthopedische chirurgie, obesitas ). Maar ook depressies, bijna een open deur. De grootste vraag die rijst volgens Wetzer is “wat is eigenlijk je doelgroep, hoe formuleer je dat en hoe zet je het weg?”

> Positioneren & branden: Wie is je doelgroep, hoe formuleer je het en hoe zet je het weg?
> Bewegen zonder belasten: Fietsen is goed bij aandoeningen waarbij bewegen zonder belasten belangrijk is.

Groep 2 - woordvoerder Saskia Kluit, directeur Fietsersbond
De essentie is bewegen en bewegen is heel goed. Fietsen en lopen zijn uitwisselbaar, dus wanneer zetten we dan in op de fiets? Daar waar de fiets een extra plus geeft ten opzichte van gewoon bewegen, daar waar je geen schokken op je gewrichten kan hebben, daar is de fiets echt een plus! De meest voor de hand liggende aandoeningen waarbij fietsen goed ingezet kan worden is hart- en vaatziekten, diabetes, psychische aandoeningen en Hernia. “Er zijn al best wat producten op de markt. Als je in een zorgtraject zit omdat je obees bent, kan je iets doen. Maar als je overgewicht hebt en je gaat zoeken naar producten dan zijn die er niet of van slechte kwaliteit. De ontsluiting is een issue. Het is er wel, maar hoe vinden mensen het?”
Akkie Lansberg vult aan “70% van de Nederlanders heeft een latente gezondheidsbehoefte. Hoe krijg je mensen in beweging of hoe krijgen ze zichzelf in beweging. Een beloningsprikkel werkt als verleiding, maar ‘dat je langer leeft’ is veel te ongrijpbaar. Je moet op korte termijn belonen. Er zijn maar weinig mensen die zelf passie hebben om te gaan bewegen, de grootste groep moet overtuigd en verleid worden!

> Belonen & verleiden: Ontsluiting is een issue, het is er wel, maar hoe vinden mensen het? Er zijn maar weinig mensen die zelf passie hebben om te gaan bewegen, de grootste groep moet overtuigd en verleid worden!!
>  Bewegen zonder belasten: Daar waar de fiets een extra plus geeft ten opzichte van gewoon bewegen, waar je geen schokken op je gewrichten kan hebben, daar is de fiets echt een plus!

Groep 3 - woordvoerder Prof. dr. Frank Backx
Bewegen en fietsen is een panacé, er is geen ziekte waarmee je niet kan fietsen, maar we slagen er nog steeds niet in de slag naar fietsen te maken*. Dr. Willem de Vries vult aan: “de overgang van preventie naar curatief gaat niet goed, voor wat betreft financiering... daar moeten we in Nederland een oplossing voor verzinnen.” Preventie is voor een zorgverzekeraar niet echt een goede business case, maar wel een hele maatschappelijke. Die business case, is die te maken?? Ja, zegt de meerderheid volmondig. Saskia Kluit vult aan: “als wij goede onderbouwing hebben, kunnen we in Den Haag via lobby veel bereiken.”

> Maak een maatschappelijke business case

Heb jij een idee of zou je verder willen helpen aan het realiseren van 'fietsen op recept'? Stuur ons dan een bericht! 

*Naar aanleiding van de expertsessie is Prof. dr. Frank Backx dermate geënthousiasmeerd dat hij heeft aangeboden twee stu-
denten een (internationale) literatuurstudie te laten doen en alle onderzoeken, artikelen en informatie over Fietsen en Gezond-
heid te laten verzamelen en hierover te publiceren in Huisarts & Wetenschap om het vliegwiel aan te zetten.

Sluiten