Er komt een Nationaal Toekomstbeeld Fiets.

Er komt een Nationaal Toekomstbeeld Fiets.

27 nov 2020 door Nelske Thalen

fietstochtje.jpg

Dat maakte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op vrijdag 27 november bekend na de bestuurlijke overleggen met de regio’s over de investeringsprogramma’s. Als Utrecht Bike Community juichen we dit toe!

“Rijk en regio hebben gezamenlijk de ambitie uitgesproken om de potentie van de fiets, als volwaardige modaliteit en oplossing voor een aantal maatschappelijke opgaven, meer structureel onderdeel te maken van bestuurlijke en financiële afspraken zowel binnen de eigen bestuurslaag als ook tussen de verschillende bestuurslagen. In de Bestuurlijke Overleggen MIRT 2020 hebben Rijk en regio procesafspraken gemaakt om middels regionale fietsnetwerkplannen te komen tot een ‘Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF)’. In maart 2021 wordt gestreefd naar een eerste contourenschets en in september 2021 naar een Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF).”

Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020, voortgang MIRT, moties en toezeggingen

Schaalsprong voor de fiets

Tijdens onze bijeenkomst in januari had Arne Schaddelee het over de schaalsprong van de fiets. Wij zijn van mening dat het Nationaal Toekiomstbeeld Fiets daar absoluut aan zou bijdragen. 

Sluiten