Provincie zoekt Senior Programma Manager Fiets

Provincie zoekt Senior Programma Manager Fiets

16 dec 2020 door Nelske Thalen

utrecht-408639_1280.jpg

Fiets is een van de uitvoeringsprogramma’s die valt onder het domein Mobiliteit bij de Provincie Utrecht. Het programmateam Fiets (circa 15 mensen) heeft de verantwoordelijkheid om dit uitvoeringsprogramma uit te voeren. Solliciteren kan tot 4 januari.

De provincie heeft een stevige ambitie om meer mensen op de fiets te krijgen en om dé fietsregio van Europa te worden. Zij zoeken een senior projectmanager die de programmadoelen op een vlot, veilig en comfortabel Regionaal fietsnetwerk omzet naar concrete acties, opdrachten en projecten. 

Jouw werkzaamheden zullen als volgt zijn:

  • Je bepaalt, samen met je collega’s, welke strategie en programmering nodig is om tijdig en succesvol uitvoering te geven aan deze actielijnen.
  • Je stuurt de collega’s die zich bezig houden met projecten uit deze actielijnen aan en voert regelmatig voortgangsgesprekken met hen. Waar nodig, stuur je bij om de projecten binnen scope, tijd en geld te kunnen realiseren. Je voert daarnaast zelf ook een aantal projecten en acties uit deze actielijnen uit.
  • Je voert de project- en programmabeheersing voor de actielijnen. Je monitort en evalueert de uitvoering ervan. Je signaleert tijdig wanneer de uitvoer stagneert en zoekt proactief naar oplossingen. Je rapporteert over de uitvoering aan de programmamanager Uitvoeringsprogramma Fiets, en levert input voor de periodieke voortgangsrapportages daarvan.
  • Je bepaalt met je collega’s welke data en kennis nodig zijn voor het bereiken van een vlot, veilig en comfortabel Regionaal fietsnetwerk en de prioritering ervan en stuurt op de realisatie hiervan.
  • Het resultaat van jouw inspanningen is dat voor de actielijnen de provinciale strategie is uitgewerkt inclusief prioritering op inhoud, rol en (co)financiering.
  • Je zorgt voor ambtelijke en bestuurlijke commitment op de projecten binnen de actielijnen, legt waar nodig (bestuurlijke) afspraken vast en zorgt dat deze afspraken (kunnen) worden nagekomen.
  • Ook ben je verantwoordelijk voor de communicatie rondom de realisatie van een vlot, veilig en comfortabel Regionaal fietsnetwerk en fietsvoorzieningen.

Meer weten? Lees dan verder op de website van de provincie.

Dit artikel is ingezonden door Provincie Utrecht

Sluiten