Stem nu voor het fietspad van de toekomst

Stem nu voor het fietspad van de toekomst

26 feb 2020 door Nelske Thalen

2019_route_Fietspad_van_de_toekomst_klein.jpg

Tijdens de winterbijeenkomst hebben we het gehad over de snelfietsroutes. Ook werd er gesproken over de hindernissen die er waren bij het aanleggen van zo'n route. Er komt een boel bij kijken om baan te maken voor de fietser. Goede ideeen zijn daarom altijd welkom. Vandaar de vraag van de provincie: Wat is jouw fietspad van de toekomst?

Utrecht is dé fietsregio van Europa. Om onze provincie bereikbaar, aantrekkelijk, groen en gezond te houden geven we daarom ruim baan aan de fiets. Fietsen is gezond, goed voor het milieu en neemt in onze drukke provincie weinig ruimte in. Fietsen hoort bij Utrecht. En fietsen is leuk! We maken fietsen daarom aantrekkelijk en veilig. We verbeteren het regionaal fietsnetwerk, realiseren snelfietsroutes en kiezen voor innovaties, die bijdragen aan gezond leven in onze regio en ver daarbuiten. Die innovaties wil Utrecht testen op Het Fietspad van de Toekomst. Daarom heeft de provincie de bestaande fietsroute tussen Utrecht en Wageningen benoemd tot experimenteerruimte. 

Er is een prijsvraag voor bedrijven. Hier kan 50.000 euro gewonnen worden. Door een vakkundige jury wordt er gelet op:

  • Doorstroming, veiligheid en comfort: Helpt jouw innovatie om vlotter van A naar B te komen, is het veilig voor verschillende doelgroepen en maakt het fietsen langs de N225 comfortabel(er)?
  • Beleving in de omgeving: In hoeverre levert het idee toegevoegde waarde naast de vervoersfunctie? Denk hierbij aan verbinding met lokale/regionale partijen, de relatie tot het omliggende groen of de connectie met culturele en historische kenmerken in de regio.
  • Stimulerend tot meer fietsgebruik: Motiveert jouw idee mensen om (samen) met de fiets op pad te gaan? Helpt het om fit te worden of gezond te blijven?
  • Innovatie & Techniek: In hoeverre is het idee vernieuwend en werkt het in de praktijk? Welke technische innovaties zijn erin verwerkt? En hoe verhoudt zich dat tot hedendaagse behoeftes en trends? 
  • Duurzaamheid: In hoeverre is jouw idee toekomstbestendig en breed toepasbaar? Denk hierbij aan het gebruik van materialen of het voorkomen van onnodige uitstoot in verband met het klimaat. En ga op zoek naar een oplossing die niet te afhankelijk is van de locatie. 

Ook is er een prijsvraag voor particulieren. Er zijn er 10 geselecteerd en jij kan ook stemmen. De ideeen lopen flink uiteen. De ene is gericht op duurzaamheid, de ander op veiligheid en de ander maakt fietsenaantrekkelijker door leuke wegmarkering. Stemmen kan tot 6 maart! Klik hier om te stemmen.

Sluiten