UBC neemt deel aan ontwerpsessies: 'Utrecht Bike Ecosystem'

UBC neemt deel aan ontwerpsessies: 'Utrecht Bike Ecosystem'

14 mrt 2021 door Nelske Thalen

ROM-UBC.png

Utrecht Bike Community neemt met heel veel plezier deel aan de ontwerpsessie rondom het thema 'Utrecht Bike Ecosystem' van ROM Utrecht Region.

Kernvraag in deze sessies is hoe Utrechtse bedrijven en instellingen, groot en klein, elkaar kunnen versterken in business development. Er zijn al zoveel prachtige voorbeelden rondom de 'fiets' in Utrecht waar de Utrechtse regio profijt van heeft. Het is idee is dat er een gezamenlijk doel wordt gevonden waarmee we de regio nog fietsvriendelijker, nog gezonder, nog innovatiever kunnen maken èn er door samenwerking met elkaar bedrijfseconomisch van kunnen profiteren. Bijvoorbeeld door samen nieuwe mobiliteitsoplossingen te bouwen die we elk afzonderlijk niet alleen kunnen realiseren. Of door samen op te trekken in internationale aanbestedingen van andere steden. Of gezamenlijk kansen in het buitenland opzoeken. Als we een gezamenlijk doel hebben, hoe zou zo'n ecosysteem er dan uit kunnen zien? Hoe kunnen we dit ambitie omzetten in actie en resultaat?

ROM Utrecht Region heeft Strategiemakers gevraagd om samen met een groot aantal fietsexperts antwoorden te vinden op deze vragen. De beste experts uit de Utrecht regio zijn uitgenodigd, waaronder vele van onze communityleden. Van producenten tot infrabouwers, van overheden tot brancheverenigingen en kennisinstellingen, van startups tot corporates.  

ROM Utrecht Region bouwt aan een slimmere, gezondere en groenere regio met als drijfveer het versterken van het economische vestigingsklimaat en welzijn van de regio. Als maatschappelijke investeerder richt ROM Utrecht Region zich op op start-ups, scale-ups en het innovatieve MKB. Concreet betekent dit dat het innovatieve bedrijfsleven zich met al haar bedrijfseconomische ondersteuningsvragen tot ROM Utrecht Region kan richten.

Sluiten